CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÒA PHÁT
21/13 Đ1 – Linh Xuân – Q.Thủ Đức – TP.HCM
Điện thoại : 0868 915 815 – Fax: 08. 37 24 63 68
DĐ: 0938 386 586

Thời gian đặt hàng: 8h15~11h15, 13h15~16h25,Thứ 2~Thứ 6, Sáng Thứ 7
Email : giacongcokhi68@gmail.com
Website : GiaCongCoKhi.com

Sơ đồ đường đi :

Xem sơ đồ đến Gia Công Cơ Khí bằng Google Map