Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế gia công cơ khí chính xác, gia công CNC (phay CNC, tiện CNC), gia công chế tạo  chi tiết máy có độ chính xác cao bằng các loại vật liệu nhựa PE, PO, mica, kim loại inox, đồng, nhôm, SKD… trên máy CNC.

tien-cnc-nhom

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC (Phay CNC, Tiện CNC)

tien-cnc-dong-thau

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC (Phay CNC, Tiện CNC)

tien-cnc-nhom

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC (Phay CNC, Tiện CNC)

phay-banh-rang

Gia Công Bánh răng thẳng Phay CNC

phay-banh-rang-nghieng

Gia Công Bánh răng nghiêng Phay CNC

Gia Công Mica trên máy Phay CNC

phay-tien-cnc

Gia Công Nhựa trên máy Phay CNC

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC (Phay CNC, Tiện CNC)

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC (Phay CNC, Tiện CNC)

phay-cnc-nhua

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC (Phay CNC, Tiện CNC)

cat-day-cnc

Gia Công Cơ Khí Chính Xác, Gia Công CNC ( CẮT DÂY CNC )

gia-cong-bich

Gia Công Mặt Bích Thép, Bích Inox theo tiêu chuẩn hoặc theo bản vẽ
Bài viết liên quan :